WŁADZE
Zakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. Centrala
(kadencja 2014 ÷ 2018)

WŁADZA STANOWIĄCA:
Zakładowe Zebranie Delegatów (delegaci):

 1. Afelt Joanna
 2. Banasiewicz Katarzyna
 3. Banduła Monika
 4. Burchardt Zofia
 5. Chartlińska Jolanta
 6. Cherian Waldemar
 7. Chierek Danuta
 8. Cichy Joanna
 9. Cieślak Krzysztof
 10. Cieślik Teresa
 11. Czerwiński Wojciech
 12. Domagała Krzysztof
 13. Drożdowska Wioletta
 14. Farat Danuta
 15. Gasińska-Sitarz Ewa
 16. Gołębiewska Agnieszka
 17. Gorczyca Grzegorz
 18. Grzymek Bogumiła
 19. Gwizdak Jerzy
 20. Hajduk Edward
 21. Jakubek Tomasz
 22. Jarzyńska Natalia
 23. Kaczmarek Małgorzata
 24. Kamińska Anna
 25. Kania Anna
 26. Kosińska Agata
 27. Kowalczuk Adam
 28. Kozendra Zenon
 29. Krawczyk Stanisława
 30. Krupińska Monika
 31. Książek Aleksandra
 32. Kula Dorota
 33. Lasyk Krzysztof
 34. Lewek Bogusław
 35. Lewek Stanisława
 36. Majewska Alina
 37. Manowska Anna
 38. Mazur Sławomir
 39. Miodek Ewelina
 40. Nowak Kazimierz
 41. Noworzyń Przemysław
 42. Pawęzowski Dariusz
 43. Pieczewski Szymon
 44. Pilawski Jerzy
 45. Plewa Małgorzata
 46. Raczyński Artur
 47. Roman Stanisław
 48. Słany Ryszarda
 49. Staromiejski Paweł
 50. Starzyk Mariola
 51. Szałek Paweł
 52. Szewc Beata
 53. Szymendera Paweł
 54. Taborek Ryszard
 55. Waligóra Ewa
 56. Wilk Joanna
 57. Wnuk Krystyna
 58. Wrazidło Marcin

WŁADZA WYKONAWCZA:
Komisja Zakładowa:

 1. Afelt Joanna
 2. Banduła Monika
 3. Burchardt Zofia
 4. Chartlińska Jolanta
 5. Cherian Waldemar
 6. Cieślak Krzysztof
 7. Cieślik Teresa
 8. Domagała Krzysztof
 9. Farat Danuta
 10. Gasińska-Sitarz Ewa
 11. Gorczyca Grzegorz
 12. Grzymek Bogumiła
 13. Hajduk Edward
 14. Jakubek Tomasz
 15. Kaczmarek Małgorzata
 16. Kamińska Anna
 17. Kowalczuk Adam
 18. Krupińska Monika
 19. Kula Dorota
 20. Lewek Bogusław
 21. Lewek Stanisława
 22. Majewska Alina
 23. Nowak Kazimierz
 24. Pawęzowski Dariusz
 25. Pieczewski Szymon
 26. Pilawski Jerzy - Przewodniczący
 27. Plewa Małgorzata
 28. Raczyński Artur
 29. Roman Stanisław
 30. Staromiejski Paweł
 31. Starzyk Mariola
 32. Szałek Paweł
 33. Szewc Beata
 34. Szymendera Paweł
 35. Waligóra Ewa
 36. Wilk Joanna

Prezydium Komisji Zakładowej:

 1. Pilawski Jerzy - Przewodniczacy KZ
 2. Cieślak Krzysztof - I Zastępca
 3. Wilk Joanna - II Zastępca
 4. Kula Dorota - Sekretarz
 5. Waligóra Ewa - Skarbnik
 6. Lewek Stanisława - Członek
 7. Nowak Kazimierz - Członek
 8. Plewa Małgorzata - Członek
 9. Roman Stanisław - Członek
 10. Starzyk Mariola - Członek
 11. Szymendera Paweł - Członek

WŁADZA KONTROLNA:
Komisja Rewizyjna:

 1. Krawczyk Stanisława - Przewodnicząca KR
 2. Drożdowska Wioletta
 3. Jarzyńska Natalia
 4. Kania Anna
 5. Wnuk Krystyna

Delegaci na WZD Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. w Warszawie

 1. Cieślak Krzysztof
 2. Kozendra  Zenon
 3. Pilawski Jerzy
 4. Wilk Joanna

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Katowicach

 1. Cieślak Krzysztof
 2. Kozendra Zenon
 3. Pilawski Jerzy
 4. Wilk Joanna

Delegat na WZD Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach

1. Pilawski Jerzy

Delegaci na WZD Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Warszawie

1. Kozendra Zenon
2. Noworzyń Przemysław
3. Pilawski Jerzy