SDM

Z przyjemnością informujemy, iż Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. powołała z dniem 14.07.2016 r. do składu Zarządu Spółki jako Przedstawiciela Pracowników – członka naszej Organizacji Zakładowej i Delegata na ZZD – Zenona Kozendrę. 

Z.Kozendra

 

Z. Kozendra jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji w Kielcach oraz studiów podyplomowych z Zarządzania w Akademii im. L. Koźminskiego w Warszawie. W latach 1990-2005 prowadził działalność związkową na poziomie regionalnym i krajowym. Był m.in. Przewodniczącym KZ NSZZ S Węzła PKP Kielce, członkiem ZR Świętokrzyskiego NSZZ S, v-ce przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ S i Sekcji Zawodowej NSZZ S PKP Cargo. W obecnej kadencji pełni funkcję sekretarza Sekcji Zawodowej NSZZ S w PKP Cargo oraz członka Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ S. W latach 2001-2005 był członkiem Rady Nadzorczej PKP Cargo i reprezentował w niej pracowników. Od grudnia 2005 do czerwca 2008 był członkiem Zarządu PKP Cargo ds. pracowniczych i administracyjnych. W latach 2006-2009 był też członkiem Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych w Polsce. Do momentu powołania był pełnomocnikiem Zarządu PKP Cargo ds. Strategii Personalnej i przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej PKP S.A.  Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, w których brał udział zarówno jako lider związkowy, jak i przedstawiciel pracodawcy. Prywatnie pasjonat botaniki i Prezes Polskiego Towarzystwa Storczykowego „ORCHIS”, miłośnik górskich wędrówek i zdobywca Mont Blanc. Interesuje się tez filozofią, malarstwem i literaturą.

Gratulujemy Zenku i liczymy na owocną współpracę dla dobra wszystkich pracowników PKP Cargo. 

W środę 29 czerwca o godz. 11.00 przed Urzędem Marszałkowskim w Krakowie odbyła się pikieta - happening "kolej na KOLEJ". Celem imprezy zorganizowanej przez Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ "Solidarność" przy Regionie Małopolskim  w Krakowie było zwrócenie uwagi na potrzebę rozwoju i inwestowania w transport kolejowy, podkreślenie jego walorów jako najbardziej bezpiecznego i ekologicznego transportu zbiorowego, podkreślenie ustawowej odpowiedzialności Urzędu Marszałkowskiego za kolej w regionie, przypomnienie, że kolej w Małopolsce to nie tylko aglomeracja krakowska.

 

DSCF6352

 

W pikiecie wzięli udział przedstawiciele organizacji związkowych wchodzących w skład RSK w Krakowie a także naszej ZOZ, która zrzeszona jest w RSK w Katowicach. Swój udział w pikiecie uznaliśmy jako obowiązek, choćby w podziękowaniu za zaangażowanie koleżanek i kolegów z RSK w Krakowie i osobiste jej Przewodniczącego Henryka Sikory w skuteczną pomoc okazaną w obronie naszych miejsc pracy w ubiegłym roku. Zaznaczył to w swoim wystąpieniu - niżej podpisany.

Prowadzący pikietę - happening Henryk Sikora, poposił także o zabranie głosu: Marszałka Jacka Krupę, Wojewodę Józefa Pilcha oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" Wojciecha Grzeszka.

Marszałkowi Województwa Małopolskiego została wręczona petycja, w której znalazły się postulaty wskazujące m. in. na:

  • potrzebę opracowania lepszej oferty przewozowej (nowy rozkład jazdy 2016/2017),
  • zorganizowanie w budżecie województwa na 2017 rok środków finansowych umożliwiających zabezpieczenie kolejowych przewozów regionalnych, spełniających potrzeby mieszkańców województwa (w tym na jego obrzeżach),
  • brak zgody na redukcję zatrudnienia.

Zgromadzenie nie miało charakter protestu, stąd odbyło się bez środków pirotechnicznych, gwizdów i wykrzykiwanych głośno haseł.

K. Cieślak

Foto: P. Jamróz, A. Zyzman 

W środę 22 czerwca Zarząd PKP CARGO porozumiał się ze stroną społeczną w kwestii postulowanej przez nią zmiany wynagrodzeń. Obie strony zgodziły się na odroczenie do końca 2016 roku terminu zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy.
 
PKP Cargo 1
 
Po zapoznaniu się z wynikami Grupy PKP CARGO za IV kwartał 2015 roku i I kwartał 2016 roku związki zawodowe przystały na przesunięcie terminu decyzji dotyczącej ewentualnej zmiany wynagrodzeń do końca grudnia 2016 roku. Decyzja ta będzie zależeć od wyników PKP CARGO oraz sytuacji na rynku towarowych przewozów kolejowych.
– W trosce o dobrą kondycję spółki, wspólnie ze stroną społeczną wypracowaliśmy rozwiązanie gwarantujące stabilne funkcjonowanie PKP CARGO – mówi Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.
Obecne porozumienie to kontynuacja dialogu ze stroną społeczną z marca 2016 roku. Wtedy Zarząd PKP CARGO i związki zawodowe zawrarli do końca czerwca 2016 roku porozumienie w zakresie wprowadzania zmian warunków wynagradzania w formie protokołów dodatkowych do Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników.
Żródło: Rynek Kolejowy, 23.06.2016 r.
 
Treść Porozumienia:
Porozumienie 22.06.2016

Bankomaty w hucie

Żródło: Puls Biznesu, 17.06.2016 r.

Strajk Lublin