Związki Zawodowe działające w PKP CARGO S.A., będące w sporze zbiorowym z Zarządem Spółki wszczętym pismem z dnia 31.10.2014 oceniając, że przebieg postępowania mediacyjnego nie rokuje osiągnięcia porozumienia postanawiły powołać z dniem 16 grudnia 2014 roku Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO S.A.

Więcej informacji na ten temat, a także Protokół z negocjacji z 16 grudnia br. znajduje się na stronie internetowej Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A.:

www.solidarnosc-cargo.pl

Ponadto, rozczarowane dotychczasową postawą Dariusza Browarka Przedstawiciela Załogi w Zarządzie PKP CARGO S.A. wystosowały do Niego list otwarty, informując, że są gotowe do rozpoczęcia procedury umożliwiającej odwołanie Go z pełnionej funkcji.

Pełna treść listu - poniżej:

List otwarty 1List otwarty 2

 

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.
To noc wyjątkowa. Niepowtarzalna.

Noc Bożego Narodzenia.

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,

gdy gasną spory, znika nienawiść…

Wieczór, gdy łamiemy się opłatkiem,

składamy sobie życzenia…

 

 

 Obrazek

 

 

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru,

przyniesie Wam spokój i radość oraz nadzieję na realizację marzeń i nowych pomysłów.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem,

a co najważniejsze nadzieją, aby nadchodzący rok był dużo lepszy od obecnego.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, pachnących choinką,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze życzą

Administratorzy strony internetowej

Stan wojenny

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i Solidarności. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 80 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego zaakceptowana została 5 grudnia 1981 r. przez Biuro Polityczne KC PZPR. Gen. Jaruzelski otrzymał od towarzyszy partyjnych swobodę co do wyboru konkretnej daty rozpoczęcia operacji. W nocy z 8 na 9 grudnia 1981 r. w trakcie spotkania z przebywającym w Warszawie marszałkiem Wiktorem Kulikowem gen. Jaruzelski poinformował go o planowanych działaniach, nie podając jednak konkretnej daty ich rozpoczęcia.

O wyznaczonym terminie wprowadzenia stanu wojennego marszałek Kulikow i przywódcy sowieccy zostali poinformowani 11 grudnia. Operacja jego wprowadzenia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Jeszcze przed północą jednostki MSW, składające się z grup specjalnych, oddziałów ZOMO, jednostek antyterrorystycznych, funkcjonariuszy SB, oddziałów Jednostek Nadwiślańskich przy wsparciu wojska rozpoczęły działania.

W ramach operacji "Azalia" siły porządkowe MSW i WP zajęły obiekty Polskiego Radia i Telewizji oraz zablokowały w centrach telekomunikacyjnych połączenia krajowe i zagraniczne. Grupy milicjantów i funkcjonariuszy SB przystąpiły w ramach operacji o kryptonimie "Jodła" do internowania działaczy Solidarności i przywódców opozycji politycznej.

O godzinie pierwszej w nocy w Belwederze zebrali się członkowie Rady Państwa, teoretycznie najważniejszego urzędu PRL. Większość z nich nie wiedziała jednak, jaki był cel tego nocnego spotkania. Po półtoragodzinnych obradach członkowie Rady Państwa przyjęli przedstawiony im dekret o wprowadzeniu stanu wojennego oraz towarzyszące mu dokumenty, przeciwko głosował jedynie przewodniczący PAX - Ryszard Reiff. Wszystkie przyjęte dokumenty były antydatowane i nosiły datę 12 grudnia 1981 r.

Dekret o wprowadzeniu stanu wojennego był niezgodny z obowiązującym wówczas prawem, ponieważ Rada Państwa mogła wydawać dekrety jedynie między sesjami Sejmu. Tymczasem sesja taka trwała, a najbliższe posiedzenie izby wyznaczone było na 15 i 16 grudnia.

Do 36-krotności miesięcznej pensji (często ponad 100 tys. zł) proponuje Grupa PKP CARGO swoim pracownikom w ramach Programu Dobrowolnych Odejść. Zapisy do Programu rozpoczną się 29 grudnia 2014 roku i potrwają do 15 stycznia 2015 roku. Rada Nadzorcza PKP CARGO zaakceptowała w czwartek 27 listopada br. propozycję Zarządu Spółki w tej sprawie.

Od 29 grudnia 2014 roku do 15 stycznia 2015 roku pracownicy PKP CARGO będą mogli zgłaszać się do proponowanego im przez pracodawców Programu Dobrowolnych Odejść. Oprócz uzależnionej od stażu pracy ustawowej odprawy przysługującej pracownikom, z którymi umowa o pracę zostanie rozwiązana, uczestnicy Programu otrzymają dodatkową rekompensatę, której wysokość jest uzależniona od tego, czy i jaką gwarancją zatrudnienia (4- lub 10-letnią) objęty jest dany pracownik.

Więcej informacji na stronie nternetowej Spółki:

www.pkp-cargo.pl

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w dniu 21.11.2014 r., Zarząd PKP CARGO S.A. wskazał mediatora w sporze zbiorowym. Został nim Pan Krzysztof Mamiński. Pierwsze spotkanie w ramach mediacji w sporze zbiorowym odbyło się w siedzibie Spółki w Warszawie, w dniu 24.11.2014 r. W czasie negocjacji Strony nie osiągnęły porozumienia w żadnym punkcie będącym przedmiotem sporu, a termin następnego spotkania ustalono na dzień 9 grudnia br.

Protokół z rozmów z udziałem mediatora poniżej: 
 
 Protok 24.11.2014 1Protok 24.11.2014 2Protok 24.11.2014 3

witaKatarzyna

 

Z okazji zbliżającego się Święta Kolejarza,
życzymy odwiedzającym naszą stronę pracownikom, emerytom i rencistom kolejowym, a szczególnie członkom NSZZ "Solidarność",
zdrowia, spokojnego bytu, coraz lepszych warunków pracy i płacy, rozwoju zawodowego oraz życzliwości ze strony przełożonych.
Życzymy, aby dzięki naszej pracy jaką wykonujemy każdego dnia, zawód kolejarza był postrzegany jako budzący pewność i zaufanie.
Niech nasza patronka, Święta Katarzyna Aleksandryjska czuwa nad nami, a także naszymi bliskimi, otacza opieką i błogosławi w codziennej pracy.

 

Administratorzy strony internetowej

 Listopad, A.D. 2014