W środę 22 czerwca Zarząd PKP CARGO porozumiał się ze stroną społeczną w kwestii postulowanej przez nią zmiany wynagrodzeń. Obie strony zgodziły się na odroczenie do końca 2016 roku terminu zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy.
 
PKP Cargo 1
 
Po zapoznaniu się z wynikami Grupy PKP CARGO za IV kwartał 2015 roku i I kwartał 2016 roku związki zawodowe przystały na przesunięcie terminu decyzji dotyczącej ewentualnej zmiany wynagrodzeń do końca grudnia 2016 roku. Decyzja ta będzie zależeć od wyników PKP CARGO oraz sytuacji na rynku towarowych przewozów kolejowych.
– W trosce o dobrą kondycję spółki, wspólnie ze stroną społeczną wypracowaliśmy rozwiązanie gwarantujące stabilne funkcjonowanie PKP CARGO – mówi Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.
Obecne porozumienie to kontynuacja dialogu ze stroną społeczną z marca 2016 roku. Wtedy Zarząd PKP CARGO i związki zawodowe zawrarli do końca czerwca 2016 roku porozumienie w zakresie wprowadzania zmian warunków wynagradzania w formie protokołów dodatkowych do Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników.
Żródło: Rynek Kolejowy, 23.06.2016 r.
 
Treść Porozumienia:
Porozumienie 22.06.2016

Bankomaty w hucie

Żródło: Puls Biznesu, 17.06.2016 r.

Strajk Lublin

Paszkiewicz Wasilewski Zaleny
Rada Ministrów Ukrainy powołała Remigiusza Paszkiewicza i Marka Zaleśnego do zarządu kolei ukraińskich (UŻ). To kolejni, obok Wojciecha Balczuna, Polacy we władzach ukraińskich kolei. W przyszłym tygodniu ma do nich dołączyć Ireneusz Wasilewski.
Wszyscy wymienieni menedżerowie mają duże doświadczenie na polskim rynku kolejowym. Remigiusz Paszkiewicz ma odpowiadać za infrastrukturę, Marek Zaleśny – za przewozy towarowe a Ireneusz Wasilewski – za eksploatację. Prezesem Ukraińskich Kolei jest od przeszło miesiąca Wojciech Balczun Wasilewski i Zaleśny pracowali razem z nim w zarządzie spółki PKP Cargo.
– Dzisiejsza decyzja władz Ukrainy jest kolejnym wyrazem uznania dla zmian przeprowadzonych w Polsce, także w obszarze modernizacji i restrukturyzacji kolei. Jest to zarazem dowód zaufania do zespołu menadżerów, którego działania doprowadziły do istotnej poprawy standardu usług świadczonych przez Polskie Koleje Państwowe – powiedział Remigiusz Paszkiewicz.

W dniach 4 i 18 czerwca 1989 roku zostały przeprowadzone pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w historii Polski po II wojnie światowej. Odbyły się one w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. Wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL.

 04 06 1989

 

Przedstawiciele niedemokratycznych władz komunistycznych PRL zagwarantowali rządzącej „koalicji”, obejmującej PZPR i jej satelitów, obsadę co najmniej 299 (65%) miejsc w Sejmie. Pozostałe mandaty poselskie w liczbie 161 (35%) zostały przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych. Walka o te miejsca oraz walka o wszystkie mandaty senatorskie (100) miała charakter otwarty i demokratyczny. Do ubiegania się o nie dopuszczeni zostali również przedstawiciele różnych środowisk opozycji demokratycznej, jednocześnie o te mandaty konkurowali także kandydaci jawnie wspierani lub nieformalnie popierani przez obóz władzy, reprezentanci różnych organizacji społecznych i zawodowych, osoby niezależne. Wybory zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Kandydaci wspierani przez KO zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także objęli 99% miejsc w Senacie. Jednocześnie obóz PRL-owskiej władzy poniósł porażkę, przy czym za najbardziej prestiżową klęskę uznano przegraną niemal wszystkich kandydatów z tzw. listy krajowej, obejmującej większość przywódców reżimu. W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybory te są uznawane za moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce, zapoczątkowały zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej.

 

Sursum Corda