Prace nad Kontraktem dla Województwa Śląskiego, nowelizacja ustawy o związkach zawodowych oraz założenia nowej ustawy emerytalnej -  m.in. tym kwestiom poświęcone były obrady X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyły się 26 kwietnia w Katowicach.

W obradach uczestniczył Jerzy Pilawski, Delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PKP CARGO S.A. Centrala.

Więcej informacji - tutaj:

13 kwietnia rada nadzorcza Przewozów Regionalnych zakończyła postępowanie kwalifikacyjne, wybierając Krzysztofa Mamińskiego na stanowisko prezesa zarządu – dyrektora generalnego. Przez ostatni miesiąc (od 18.03) Mamiński pełnił już obowiązki prezesa, po rezygnacji ze stanowiska Tomasza Pasikowskiego.

K.Mamiski

Krzysztof Mamiński z koleją związany jest od 36 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku europejski model zarządzania. Pracę na kolei rozpoczął w 1980, w Ośrodku Informatyki CDOKP W Warszawie. W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. W latach 2002-2012 był Prezesem Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego „Natura-Tour”, w latach 2012-2013 był Pełnomocnikiem Zarządu PKP SA ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP, w latach 2001-2013 pełnił funkcję Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych.

Krzysztof Mamiński jest też "od zawsze" związany z "Solidarnością". Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej związku, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. Małżonka Barbara – dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń w Kancelarii ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, zginęła 10 kwietnia 2010 r., w katastrofie polskiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku.

Gratulacje Panie Prezesie!

Wojciech Balczun, były prezes PKP Cargo, wygrał konkurs na prezesa Kolei Ukraińskich. Poinformował o tym Minister Rozwoju Ukrainy Ajwaras Abromaviczius. Balczun był jednym z 31 kandydatów na to stanowisko.
Balczun
 
Konkurs był dwuetapowy. Po pierwszym etapie komisja konkursowa wyłoniła 5 głównych kandydatów. Najlepszym z nich okazał się Balczun.Dla komisji nie bez znaczenia było to, że Balczun przez 5 lat z powodzeniem prowadził PKP Cargo (od stycznia 2008 do stycznia 2013) i ma doświadczenie biznesowe związane z pracą w bankach (m.in w PKO BP). Ukraińskie media podkreślają, że Balczun, gdy kierował PKP Cargo, doprowadził do wyprowadzenia przewoźnika na prostą, przeprowadził restrukturyzację i sprawił, że spółka mogła pochwalić się dodatnim wynikiem ekonomicznym. Wprowadził ją też na giełdę. Dziennikarze zwracają też uwagę na fakt, że Balczun działał w radzie nadzorczej PLL LOT i że… jest jednym z członków rockowego zespołu Chemia.
Mogę tylko potwierdzić, że wygrałem konkurs. Decyzja o powierzeniu mi stanowiska leży w rękach premiera Ukrainy – powiedział „Rynkowi Kolejowemu” Balczun. To oznacza, że formalna decyzja o powołaniu Balczuna na szefa Ukraińskich Kolei może się przeciągnąć. Kilka dni temu premier tego kraju – Arsenij Jaceniuk – zrezygnował ze stanowiska, a sytuacja polityczna w kraju staje się coraz bardziej napięta.
Bardzo pozytywnie oceniam okres działalności Wojciech Balczuna w PKP Cargo i przejście z sukcesem, bezkonfliktową droga procesu restrukturyzacji. O wiele większym wyzwaniem są Koleje Ukraińskie, których stan jest katastrofalny – komentuje Adrian Furgalski, wiceprezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.UŻ, czyli Ukrzaliznycja, jest monopolistą w przewozach pasażerskich na Ukrainie i największym graczem na rynku towarowym. Szacuje się, że przewozi na Ukrainie 60% ładunków i odpowiada za przewóz 38% ogółu pasażerów w ruchu lądowym. Długość linii kolejowych w eksploatacji wynosi 21,6 tys. km. Firma zatrudnia aż 300 tys. osób. Właścicielem UŻ w całości jest państwo. Niektóre szacunki dotyczące łącznej sumy zadłużenia przedsiębiorstwa wynoszą równowartość ponad pięciu miliardów złotych. Powszechnie wiadomo, że UŻ jest firmą dość mocno skorumpowaną, z przerostem zatrudnienia i bardzo starym taborem. 
Gratulacje Panie Prezesie !
 
Źródłó: Michał Szymajda, Rynek Kolejowy, 12.04.2016

Jest wspólne uzgodnienie związków zawodowych i organizacji pracodawców: wiek emerytalny 61 dla kobiet i 66 dla mężczyzn; staż pracy 35 i 40 lat.

 RDS

 

Prezydium Rady Dialogu Społecznego uzgodniło 7 kwietnia 2016 r., że rekomendacja przyjęta przez zespół ds. ubezpieczeń społecznych, dotycząca zmian w ustawie emerytalnej, trafi do konsultacji organizacji wchodzących w skład Rady. Przyjęto, że opinie zostaną przedstawione przez związki i pracodawców w ciągu najbliższych 2 tygodni.

Chodzi o prezydencki projekt dotyczący obniżenia wieku do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, nie przewidujący tzw. kryterium stażowego. Natomiast w stanowisku rekomendowanym Prezydium Rady Dialogu Społecznego (z dnia 4 kwietnia 2016 r.), wypracowanym przez strony pracowników i pracodawców w  Zespole problemowym ds. ubezpieczeń społecznych, partnerzy opowiedzieli się za określeniem wieku emerytalnego kobiet na 61 lat, zaś mężczyzn – na 66 lat.

Strony zgodziły się również na zapis, że nabycie prawa do emerytury w przypadku kobiet byłoby możliwe po osiągnięciu 35 lat okresów składkowych, a w przypadku mężczyzn - 40 lat. Warunkiem jest, by zewidencjonowany kapitał, zebrany przez ubezpieczonego, pozwalał na wyliczenie emerytury w wysokości 130 proc. najniższej emerytury.

Uzgodniono też, że strony, w ramach najbliższych przeglądów emerytalnych, podejmą się wypracowania warunków, które powinny być spełnione dla zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP zgłosili do porozumienia zdania odrębne.

 

Żródło: www.solidarnosc.org.pl - Anna Grabowska

DSC 0048

Po trzyletniej przerwie, w dniu 24 marca br., w siedzibie Spółki w Warszawie odbyło się ponownie spotkanie kierownictwa i pracowników Spółki, z okazji Świąt Wielkanocnych.

Na spotkanie przybyli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Piotr Stomma, prezes zarządu PKP SA, a jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO, Mirosław Pawłowski, członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO, przedstawiciele zarządów spółek z Grupy PKP: Antoni Jasiński, Andrzej Pawłowski i Stanisław Skoczylas z PKP PLK SA, Dariusz Sikora z PKP LHS oraz Jakub Prusik z PKP Informatyka, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele zarządów spółek z Grupy PKP CARGO oraz dyrektorzy biur centrali  i zakładów PKP CARGO. Obecny był duszpasterz środowisk kolejarskich ks. Ryszard Marciniak.

Na wstępie odczytano okolicznościowy list ministra Andrzeja Adamczyka skierowany do uczestników spotkania. W liście min. Adamczyk przekazał m.in. życzenia świąteczne całej Rodzinie Kolejarskiej, a zwłaszcza tym pracownikom kolei, którzy świąteczny czas spędzają na posterunku, pełniąc ważną i odpowiedzialną służbę. Min. Adamczyk, skierował także życzliwe słowa pod adresem PKP CARGO, podkreślając konieczność jej rozwoju jako jednego z filarów Grupy PKP. Życzenia wszystkim kolejarzom przekazali także min. Piotr Stomma i prezes Maciej Libiszewski. Słowo Boże do zebranych skierował ks. Ryszard Marciniak, który następnie pobłogosławił jajka, symbol zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Po części oficjalnej przyszedł czas na składanie życzeń wśród zebranych i okolicznościowy poczęstunek.

To miłe, że obecne kierownictwo Spółki powróciło do dawnej, praktykowanej przez wiele lat tradycji spotkań przedświątecznych.

Zdjęcia:

Piotr Jamróz, Marek Ryczkowski

Rada Nadzorcza PKP CARGO powołała trzech członków zarządu: Grzegorza Fingasa, Członka Zarządu ds. Handlowych, Jarosława Klasę, Członka Zarządu ds. Operacyjnych oraz Arkadiusza Olewnika, Członka Zarządu ds. Finansowych. Ich wybór poprzedziło postępowanie konkursowe, przeprowadzone przy wsparciu niezależnej firmy doradztwa personalnego. Zarząd w pełnym składzie będzie realizować ambitną strategię rozwoju PKP CARGO w Polsce i za granicą. Konkurs na trzech członków zarządu Rada Nadzorcza PKP CARGO ogłosiła 8 lutego 2016 roku. Do wyznaczonej przez Radę daty 14 marca wpłynęło kilkanaście aplikacji. Kandydaci przeszli dwie tury rozmów kwalifikacyjnych. Proces rekrutacji był prowadzony w transparentny sposób, z wykorzystaniem najlepszych zasad ładu korporacyjnego, oraz przy wsparciu firmy doradztwa personalnego.

- Gratuluję panom Grzegorzowi Fingasowi, Arkadiuszowi Olewnikowi i Jarosławowi Klasie. Jestem przekonany, że ich bogate doświadczenie menadżerskie oraz ambitne podejście, w połączeniu ze znajomością branży kolejowej przyczynią się do dynamicznego rozwoju działalności PKP CARGO. Rada Nadzorcza wybrała najlepszych kandydatów na te stanowiska, z korzyścią dla klientów, akcjonariuszy i pracowników – mówi Mirosław Pawłowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO.

Grzegorz Fingas

Grzegorz Fingas jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu strategii handlowej oraz zarządzaniu zespołem sprzedaży. Jest związany z Grupą PKP CARGO od 2008 roku, od tego czasu pełniąc funkcję Dyrektora Biura Handlowego. W latach 2010-2013 był Członkiem zarządu spółki PKP CARGO International a.s. z siedzibą w Bratysławie. Od momentu rozpoczęcia w 1988 roku kariery zawodowej Grzegorz Fingas pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Biura Marketingu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. w Łodzi (2005-2008), w międzyczasie (2007-2008) będąc zatrudnionym w Biurze Obrotu Prawami Majątkowymi, Emisjami i Paliwami PSE-ELECTRA S.A. z siedzibą w Warszawie, kierownika wydziału w Urzędzie Statystycznym w Katowicach (2002-2006), Dyrektora oraz Prezesa Zarządu Agencji Reklamowej „Consul” Sp. z o.o. (1998-2002). W latach 2010-2014 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Zakładu Przewozu i Spedycji „Spedkoks” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Grzegorz Fingas ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Filologicznym Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach (specjalność: Marketingowe Zarządzanie Firmą) oraz studia MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Arkadiusz Olewnik

Arkadiusz Olewnik ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach z branży kolejowej. W latach 2005-2012 pełnił m.in. następujące funkcje: Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w Kolejach Mazowieckich (2009-2012), Pełnomocnika Zarządu ds. Inwestycji w POC Dipservice (obecnie Polski Holding Nieruchomości S.A. – lata 2008-2009) oraz Członka Zarządu – Dyrektora Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego w PKP S.A. (2005-2008). W okresie 2005-2008 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Trade Trans S.A. Od marca 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Kontrolingu Finansowego i Relacji Inwestorskich w PKP CARGO. W latach 2013-2016 pełnił funkcję eksperta rynku infrastrukturalnego, realizując m. in. audyt finansowy Kolei Śląskich Sp. z o.o. czy audyt infrastruktury kolejowej Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie. Arkadiusz Olewnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomika Produkcji.

Jarosław Klasa

Jarosław Klasa jest związany z PKP CARGO od 1985 roku. Jako absolwent technikum kolejowego w Bydgoszczy rozpoczynał pracę od najniższych szczebli pionu operacyjnego spółki. Pełnił funkcje m.in. Dyrektora Biura Teleinformatyki (2010-2014 oraz 2016), Zastępcy Dyrektora Biura Teleinformatyki (2009-2010) oraz Naczelnika Wydziału Transmisji Danych (2008-2009). W latach 2014-2015 był Doradcą Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o., a w latach 2015-2016 Dyrektorem Departamentu Eksploatacji Systemów w PKP Informatyka Sp. z o.o. Jarosław Klasa ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. W 2013 roku zdobył tytuł MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Żródło: PKP CARGO