Wg informacji zamieszczonej przez "Parkiet" w dniu 09.02.2017 r. - Ruszył sezon negocjacji płacowych w spółkach Skarbu Państwa. Jednakże Zarząd PKP CARGO jest w komfortowej sytuacji, gdyż:

Związki zawodowe nie zgłosiły w tym roku żadnych postulatów płacowych - mówi Ryszard Wnukowski z biura prasowego przewoźnika. W efekcie zarząd nie prowadził w tym roku rozmów ze związkami zawodowymi na temat płac i takie rozmowy nie są planowane.

Powyższa informacja wywołała reakcję Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A., która wydała stosowne oświadczenie w tej sprawie. Jego treść poniżej:

 Owiadczenie SZ 17.02.2017

 

 

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Posiedzeniu Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników, przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Celem Zespołu jest prowadzenie dialogu społecznego i godzenie interesów wszystkich uczestników rynku kolejowego.

 posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa

Fot.  Wiceminister Andrzej Bittel podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa

Na spotkaniu omówiono zmiany Regulaminu Zespołu oraz sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.

Do prac Zespołu Trójstronnego włączone zostały, obok MIB, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

Źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797535-p_1.htm

"Gazeta Finansowa" przyznała "Plus Tygodnia" Zenonowi Kozendrze - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Przedstawicielowi Pracowników.

 

 Z.Kozendra 2

Foto: PKP Cargo

Jeśli największy w Polsce kolejowy przewoźnik towarowy wdraża w swoje codzienne działania idee biznesu społecznie odpowiedzialnego, to musi to być wydarzenie najwyższej rangi. Szczególnie, że w ślad za gigantem pójdą inne firmy. Za ten obszar odpowiada Zenon Kozendra – pisze m.in. czasopismo. Jego celem jest propagowanie wśród pracowników rozważnej i pełnej szacunku postawy wobec środowiska naturalnego, załogi, otoczenia lokalnego, klientów i dostawców. Co ważne wyznaje też zasadę, że takie działania zmniejszają ryzyka biznesowe oraz zwyczajnie się opłacają. Zasady odpowiedzialnego biznesu przekłada także na inicjowanie partnerskiego podejścia do zarządzania oraz nowatorskich rozwiązań w obszarze dialogu społecznego.

 

Gratulacje Panie Prezesie !

 

Możliwość porozumienia się głównych sił parlamentarnych powoduje, że należy w tym momencie powstrzymać się od czynnych działań. - Trzeba dać szansę na powrót do normalności – zdecydowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która w poniedziałek 9 stycznia obradowała w Gdańsku na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu.

Stanowisko KK poniżej:

Stanowisko KK 09.01.2017 1Stanowisko KK 09.01.2017 2

 

W poniedziałek 9.01 odbyło się w siedzibie Spółki w Warszawie kolejne okresowe posiedzenie Prezydium Komisji Zakładowej naszej Organizacji.  Spotkanie miało szczególny charakter, gdyż zaproszenie na nie przyjął Prezes PKP CARGO S.A. Pan Maciej Libiszewski. Ponieważ było to pierwsze posiedzenie Prezydium w Nowym Roku, rozpoczęło się od podzielenia opłatkiem i wzajemnych życzeń.

Następnie Pan Prezes przedstawił sytuację Spółki, jej aktualne problemy i plany na najbliższą przyszłość. Wysłuchał też próśb i uwag członków Prezydium, obiecując pochylić się nad tymi, które wymagać będą Jego interwencji. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, ale takie są wszystkie spotkania, w których uczestniczy Pan Prezes.

Z informacyjnego obowiązku wspomnieć należy, że w trakcie posiedzenia Prezydium załatwione zostały wszystkie bieżące sprawy naszej Organizacji, tzn. przyjęcia nowych członków, zapomogi losowe, itp. Omówione zostały wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce od ostatniego spotkania, udział w nich Przewodniczącego, Zastępcy i innych Członków Prezydium, bądź Komisji Zakładowej. Ustalony został także termin następnego posiedzenia Komisji Zakładowej. Po wyczerpaniu porządku obrad spotkanie zakończyło się i członkowie Prezydium rozjechali się po Polsce.

Z racji nieobecności Piotra Jamroza – przebieg spotkania nie został zapisany w fotogalerii.

K. Cieślak

IMG 8032

 

W dniu 7 stycznia br. na zaproszenie Metropolity Krakowskiego Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza do siedziby Biskupów Krakowskich ul. Franciszkańska 3 przybyli kolejarze, emeryci, renciści oraz ich rodziny. Tradycyjne spotkanie opłatkowe poprzedziła Msza Święta w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich którą z ks. Kardynałem koncelebrowali Duszpasterze Kolejarzy: ks. Grzegorz Szewczyk z Krakowa i ks. Andrzej Suchoń z Katowic.

Po Mszy Św., jej uczestnicy przeszli do świątecznie udekorowanej sali na uroczyste spotkanie.

Spotkanie opłatkowe było okazją do podziękowania Księdzu Kardynałowi, za lata posługi biskupiej w Archidiecezji Krakowskiej, za Jego zaangażowanie i wkład w powstanie Sanktuarium Świętego Jana Pawła II oraz w wiele projektów, w tym kolejowych, które były realizowane w latach Jego pasterzowania, jak chociażby „Szlak papieski” oraz „Pociąg papieski”. W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich podziękowania i życzenia przekazali Józef Dąbrowski z Krakowa i Barbara Kowalczyk z Katowic. Życzenia i podziękowania składali również przedstawiciele Spółek i Zakładów Kolejowych a także przedstawiciele kolejowych Związków Zawodowych, w tym delegacja FZZP PKP.

JE Kardynał Dziwisz z zawodem kolejarza związany jest rodzinnie (jego tata był kolejarzem). Dlatego też kolejarze z Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” wręczyli mu w darze oryginalny podarunek, model parowozu wykonany ze śrub i nakrętek – jak powiedział Henryk Sikora – bardzo podobny do tego, który przed laty jeździł przez Rabę Wyżną (rodzinną miejscowość Kardynała) do Chabówki i dalej przez Rabkę do Nowego Sącza.

Natomiast Monika Krupińska, Krzysztof Cieślak i Jerzy Pilawski w imieniu Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Centrala, wręczyli kwiaty i współczesny model pociągu PKP CARGO składający się z lokomotywy i dwóch wagonów towarowych. Składający życzenia zapewniali Księdza Kardynała o modlitwie w Jego intencji i pamięci o wszystkich dokonaniach, które zrobił dla Diecezji Krakowskiej i Kościoła Powszechnego.

Oprawę muzyczną Mszy św. oraz spotkania świątecznego, zapewnili obchodzący 95 lecie powstania kolejowy chór męski ECHO z Jasła i orkiestra kolejowa z Krakowa.

Po części oficjalnej Ksiądz Kardynał poświęcił opłatki, którymi podzielił się z obecnymi. Zaśpiewaliśmy piękne polskie kolędy. Składane sobie wzajemnie życzenia i wspólne fotografie zakończyły spotkanie.

Foto: P. Jamróz