NSZZ

Wesołego Alleluja!

Wielkanoc  2014

Alleluja dziś śpiewajmy,

Bogu cześć i chwałę dajmy,

bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,

tego Świata Odkupiciel.

Zdrowych i Pogodnych

Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości

oraz radości ze

zmartwychwstania Chrystusa

życzą Wszystkim odwiedzającym tę stronę

jej Administratorzy

  

Jak informuje dzisiejszy "Rynek Kolejowy", Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP został wybrany przez Radę Nadzorczą PKP Cargo przedstawicielem pracowników w Zarządzie Spółki. Rekrutacja trwała od lutego 2014 roku.

Niestety, kandydatura przedstawiciela "Solidarności" i członka naszej Organizacji Związkowej, Zenona Kozendry nie spotkała sie z uznaniem tego gremium, w związku z czym to Federacja ZZP PKP ma swojego Człowieka w Zarządzie.

 

D. Browarek

 

 

Dariusz Browarek ma 53 lata, pochodzi z Olsztyna. W 2004 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a następnie podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Politechnice Gdańskiej. Od maja 2008 roku wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Odpowiada także za funkcjonowanie spółki Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP.

Od września 2008 roku Browarek reprezentuje interesy pracowników PKP w Radzie Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP. Jest członkiem Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Jako wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP brał udział w wielu negocjacjach, w tym nad Paktami Gwarancji Socjalnych dla pracowników spółki PNI (Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury) oraz Paktu Gwarancji Pracowniczych w PKP CARGO S.A. Od sześciu lat bierze udział w opiniowaniu zmian w ustawach związanych z transportem kolejowym, uczestnicząc w pracach Sejmowej Komisji Infrastruktury. Jest także członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Olsztynie.

Źródło: "Rynek Kolejowy", 15.04.2014 r.

Wczoraj, tj. 9 kwietnia 2014 roku Zarząd PKP CARGO S.A podpisał porozumienie z Centralami Związkowymi kończące, trwający od połowy 2013 roku, spór zbiorowy w Spółce. Związki zawodowe przystały na propozycję podwyżek w wysokości 100 zł od sierpnia 2014 roku dla prawie 22 tysięcy pracowników PKP CARGO wobec 450 zł postulowanych w ramach sporu zbiorowego. Dodatkowo część pracowników otrzyma jednorazowo premie w wysokości 225 zł.

Spór zbiorowy trwający od czerwca 2013 roku, został zawieszony w sierpniu 2013 roku po podpisaniu porozumienia w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych, umożliwiającego giełdowy debiut Spółki. Rozmowy na temat podwyżki wynoszącej 450 zł zostały wznowione w styczniu, a efektem kilku spotkań było wypracowanie porozumienia, z którego treścią można się zapoznać na stronie internetowej Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. w zakładce "Dokumenty/Dokumenty Sekcji".

K. Cieślak

 

Sekcja Zawodowa NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. Centrala informuje, że w dniu 24 marca 2014 zakończone zostało zbieranie podpisów poparcia dla Zenona Kozendry - kandydata Sekcji  Zawodowej NSZZ "Solidarność" na Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PKP CARGO S.A.  Naszego kandydata popierał Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce i Solidarność 80. Zostało zebranych ponad 5700 podpisów poparcie w tym 1650 przez Związek Zawodowy Maszynistów.

W imieniu Sekcji Zawodowej oraz Zenona Kozendry serdecznie dziękujemy wszystkim za duże zaangażowanie w zbieranie podpisów poparcia.

Marek Podskalny

W piątek 28 marca 2014 r. odbył się w naszej Organizacji Związkowej ostatni etap wyborów. Wybrane zostało Prezydium Komisji Zakładowej oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komsja Zakładowa podjęła też szereg istotnych Uchwał, które będą obowiązywały w całej, rozpoczętej właśnie kadencji 2014-2018, uchwalono m.in. kompetencje dla Prezydium Komisji Zakładowej, listę osób chronionych, nową wysokość zasiłków statutowych, przyjęto preliminarz budżetowy na 2014 rok, itp. Do Organizacji przyjęto też 6 nowych osób i obecnie, Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. Centrala liczy 365 członków.

Miłym akcentem spotkania było też wręczenie przez Mirosława Truchana, Zastępcę Pzewodniczaczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", Piotrowi Jamrozowi, byłemu Przewodniczącemu naszej ZOZ, Złotego Medalu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Kompletny skład nowo wybranych władz naszej Organizacji można znaleźć w zakładce "Władze ZOZ" a kilka zdjęć ze spotkania /autorstwa Piotra Jamroza i Dariusza Pawęzowskiego/ tutaj lub w zakładce "Galeria".

K. Cieślak

5 kwietnia mija 25 lat od zakończenia obrad Okrągłego Stołu

 

2

 

 

Obrady Okrągłego Stoły, które zapoczątkowały proces demokratycznych przemian ustrojowych w Polsce oraz całej Europie Środkowej i Wschodniej, toczyły się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. Do negocjacji przystąpili przedstawiciele władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz strony kościelnej. Rozmowy odbywały się w kilku miejscach, a rozpoczęły i zakończyły się w Pałacu Namiestnikowskim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Proces odzyskiwania wolności, który bez obrad przy Okrągłym Stole trudno sobie wyobrazić, tak naprawdę dokonał się dopiero w wyniku decyzji narodu wyrażonej w wyborach 4 czerwca 1989 r.

Oceniając po latach Okrągły Stół Lech Wałęsa w książce "Droga do prawdy. Autobiografia" pisał: "Strona solidarnościowa uzyskała wówczas maksimum tego, co było możliwe. W tamtym czasie nie było innego rozwiązania jak kompromis z rządzącymi. Spotkanie przy Okrągłym Stole było konieczne. W łańcuchu walki narodu z komunizmem to było ogniwo. Komunizm i tak by się prawdopodobnie skończył, tylko znacznie później i może też krwawo. Najważniejszym celem, z którym przystępowaliśmy do rozmów, była legalizacja Solidarności i prawo do wolnego zrzeszania się. To miało być punktem wyjścia do uzyskania reszty i - w konsekwencji - realnego zwycięstwa. (...) Wcale się nie dziwię, że dla wielu podpisane porozumienia to nie był szczyt marzeń. Przez lata wyobrażaliśmy sobie odzyskanie wolności w sposób bardziej spektakularny, z dnia na dzień, kiedy wylegną wszyscy na ulice, świętując wyczekiwany sukces. A tu zawód. Zapomnieliśmy, że spektakularne w przeszłości to były przede wszystkim klęski, do dziś zresztą czczone. To nasze zwycięstwo musiało tak wyglądać, aby w ogóle mogło się dokonać".

 

P. Jamróz

 

GALERIA