Wrzesie 1939 2

 

II Wojna Światowa wybuchła 1 września 1939 roku -  o świcie siły zbrojne III Rzeszy Niemieckiej zaatakowały Polskę. Chwilę później ten największy konflikt zbrojny w dziejach świata wchłonął Europę, część Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu, oraz kraje Ameryki Północnej i Południowej.

Wojna 1939 roku była tragedią narodową. Rzeczpospolita runęła w gruzy w przeciągu miesiąca. Wiosną 1940 roku okazało się, że równie żałośnie jak II Rzeczpospolita swoje istnienie zakończyły niemal wszystkie państwa europejskie, niektóre dużo potężniejsze od Polski.

Oficjalnie, II wojna światowa w Europie dobiegła końca 8 maja 1945 roku podpisaniem aktu kapitulacji w obecności Sowietów, choć na niektórych obszarach działania zbrojne trwały jeszcze przez jakiś czas (dopiero 11 maja – jako ostatni niemiecki związek operacyjny – poddała się na terenie Czech Grupa Armii „Środek”; do 15 maja toczyły się walki na froncie jugosłowiańskim).

II wojna światowa miała tragiczne skutki dla obywateli państw biorących udział w wojnie. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły łącznie prawie 33 miliony ludzi.

logo 35 lat

Powstanie NSZZ „Solidarność” było efektem wydarzeń z sierpnia 1980 r., czyli fali strajków na Wybrzeżu i podpisanych następnie Porozumień Sierpniowych. Jednym z powodów strajku była walka o przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz. Protest rozpoczęły 14 sierpnia Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża w Stoczni Gdańskiej.
14 sierpnia 1980 r. zaczęli protestować stoczniowcy w Gdańsku, cztery dni później rozpoczął się strajk w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Robotnicy domagali się m.in. utworzenia wolnych związków zawodowych, upamiętnienia ofiar masakry z grudnia 1970 r. oraz poprawy sytuacji ekonomicznej. Ponadto 17 sierpnia 1980 r. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ogłosił listę 21 postulatów.
Po dwóch tygodniach negocjacji z władzami komunistycznymi podpisano tzw. Porozumienia Sierpniowe, czyli cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL-u z komitetami strajkowymi. Były to kolejno: 30 sierpnia porozumienie w Szczecinie, dzień później w Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju i 11 września w Hucie Katowice.

Postulaty:

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy działający w PKP CARGO S.A. poinformował, że w referendum strajkowym ogłoszonym w dniu 28 lipca 2015 r. w Spółce wzięło udział 57 % zatrudnionych pracowników. Spośród pracowników biorących udział w referendum 96 % opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku.

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO S.A. poinformował, że w najbliższych dniach zostaną podjęte dalsze decyzje wynikające z wyników przeprowadzonego referendum strajkowego.

Komunikat KKPS 25.08.2015

Wynik referendum uprawnia związki do przeprowadzenia strajku, ale związkowcy wciąż liczą na to, że dojdzie do porozumienia z zarządem. 

W najbliższych dniach spotka się Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, który zdecyduje o dalszych działaniach. Takie spotkanie Komitetu, który skupia wszystkie związki zawodowe, jest planowane na przyszły tydzień poinformował w poniedziałek Zenon Kozendra z NSZZ Solidarność w PKP Cargo. Dodał, że strajk pozostaje rozwiązaniem ostatecznym.

Z ostatniej chwili:

 

Prezes PKP Cargo Adam Purwin zaprosił stronę społeczną na spotkanie w dniu 7 września. Tematem rozmowy będą m.in. wyniki referendum strajkowego.

 

 

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" zaprasza na uroczystości patriotyczno-religijne w Malborku, Szymankowie i Tczewie, które odbędą się 1 września 2015 r. w 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Uroczystości odbywają się pod honorowym patronatem Marszałków Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów.

Zwracamy się z prośbą o liczny udział pocztów sztandarowych.

Plakat Szymankowo

 

W związku z podpisaniem w dniu 11.08.2015 r. protokołu rozbieżności, kończącego etap mediacji w ramach sporu zbiorowego wszczętego 14 listopada 2014 r. w obecności mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sekcja Zawodowa NSZZ "Solidarność" PKP S.A. poinformowała, że w dniach od 17.08.2015 r. do 10.09.2015 r. w Spółce PKP S.A. i jej jednostkach organizacyjnych zostanie przeprowadzone referendum strajkowe.

Tak więc widmo strajku pojawiło sie także w PKP S.A. Jak tak dalej pójdzie może dojść do strajku generalnego na kolei. Chyba, że władze kolejowe zechcą w końcu rozmawiać z Partnerami Społecznymi konkretnie...

0000100002