Postulaty 26.01.2015 1Postulaty 26.01.2015 2

W dniu 19 stycznia 2015 r. odbyło sie kolejne spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z przedstawicielami organizacji związkowych w ramach sporu zbiorowego. Po raz pierwszy od rozpoczecia sporu, nastapiło zbliżenie stanowisk. Niewielkie, ale jednak. Czyżby wpływ na to miało bliskie ogłoszenie wyników trwającego w Spółce referendum strajkowego?

Protokół ze spotkania - poniżej:

Protok 19.01.2015 1

Protok 19.01.2015 2Protok 19.01.2015 3Protok 19.01.2015 4

 

Jak każe wieloletnia tradycja, styczeń to miesiąc, w którym w każdym mieście odbywają się spotkania opłatkowe. Nie inaczej było w tym roku w Krakowie. Najpierw, w sobotę 17 stycznia Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski zaprosił do siedziby Biskupów Krakowskich kolejarzy i emerytów wraz z rodzinami , a następnie w poniedziałek 19 stycznia w Domu Kultury Kolejarza związkowcy z Małopolski spotkali się przy opłatku z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą.

W trakcie pierwszego spotkania, uczestniczyliśmy w Mszy św. koncelebrowanej przez Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, oraz Duszpasterza Kolejarzy ks. Prałata Grzegorza Szewczyka. Modliliśmy się m.in. w intencji „kolejarzy żyjących w strachu przed utratą miejsc pracy, zagrożonych bezrobociem, szczególnie zapowiadaną likwidacją Centrali PKP CARGO S.A. w Krakowie, a także o mądrość dla rządzących, by podejmowali decyzje dobre dla rozwoju kolei, ale i zatrudnionych tam pracowników”. Po Mszy św. było wspólne kolędowanie, składanie życzeń i rozmowy o trudnych, bieżących sprawach środowiska kolejarzy.

Drugie spotkanie miało zupełnie inny przebieg i charakter. Rozpoczęło go wysłuchanie przez zebranych kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Ośrodka Adopcyjnego w Krakowie i Żmiącej , podopiecznych Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom”. Po koncercie wręczone zostały odznaczenia Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” oraz wygłoszone przez zaproszonych Gości krótkie przemówienia. Do zebranych zwrócili się: Przewodniczący Piotr Duda, Poseł na Sejm RP Andrzej Adamczyk oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek. Po części oficjalnej, wspólnie z ks. Władysławem Palmowskim, kapelanem Małopolskiej „Solidarności” złożyliśmy sobie życzenia i przy symbolicznym poczęstunku rozmawialiśmy o problemach pracowniczych różnych branż przemysłu, których przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu.

W obu spotkaniach wzięła udział nieliczna ale widoczna reprezentacja Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Centrala.

Tekst: K. Cieślak

Foto: P. Jamróz

13 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" związane z obecną bardzo trudną sytuacją na kolei oraz poparciem dla działań górników.
Prezydium podjęło dwa stanowiska. Z ich treścią można zapoznać sie na stronie internetowej:


Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Wzorem lat ubiegłych, w sobotę 17 stycznia 2015 r. o godz. 11.00, w Pałacu Biskupów w Krakowie, przy ul. Franciszkańskiej 3, odbędzie się spotkanie opłatkowe dla Kolejarzy z Rodzinami, Emerytów i Rencistów. Ksiądz Prałat Grzegorz Szewczyk, Duszpasterz Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej serdecznie zaprasza w imieniu Jego Eminencji Ks. Stanisława Kardynała Dziwisza.

W załączeniu - zaproszenie

 Zaproszenie opatek 2015

W dniu 07.01.2015 r., w Warszawie, odbyło sie kolejne spotkanie Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Adama Purwina oraz Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Dariusza Browarka, z przedstawicielami organizacji związkowych, w ramach prowadzonego dialogu społecznego.

Protokół ze spotkania - poniżej:

Protok 07.01.2015 1Protok 07.01.2015 2Protok 0701.2015 3