Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu procedury wyborczej na przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PKP CARGO, podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 20 maja 2016 r. Pana Marka Podskalnego na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO VI kadencji.

 

M.Podskalny

Marek Podskalny łączy ponad 30 letni staż pracy w PKP z wykształceniem inżyniera zarządzania transportem, posiada ukończony kurs na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Łączy funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z funkcją Przewodniczącego Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” w spółce PKP CARGO S.A i V-ce Przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy oraz Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. Od 2006 roku reprezentuje też pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A

Gratulujemy Marku i liczymy na owocną współpracę dla dobra wszystkich pracowników PKP CARGO.

 

Pielgrzymka do Krzeszowa

Wobec zmieniającego się zdania pracodawców, nie ma możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska partnerów społecznych w ramach Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu w sprawie wieku emerytalnego.

 Stop 67

Jak podkreślił Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, teraz można jedynie powiadomić prezydium Rady, że stanowiska uzgodnić się nie udało. Przypomniał, że organizacje pracodawców, które początkowo same zaproponowały kompromis, po dwóch dniach od niego odstąpiły. - Taka chwiejność nie pozwala na jakiekolwiek porozumienie - zaznaczył.

Dodał, że Solidarność podtrzymuje swoje stanowisko, iż wiek emerytalny powinien wynosić 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn zaś staż składkowy 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Rozwiązania te miałyby być stosowane alternatywnie:  które nastąpi szybciej.

Teraz debata nad zmianami dotyczącymi wieku emerytalnego oraz stażu składkowego przenosi się do Sejmu. Eksperci NSZZ „Solidarność” będą w niej uczestniczyć.

Źródło: Anna Grabowska - Tygodnik Solidarność

W dniach 17-19 kwietnia, w Sopocie, miało miejsce spotkanie władz naszej Organizacji Związkowej, tzn. Zakładowe Zebranie Delegatów oraz posiedzenia Komisji Zakładowej i Prezydium KZ. Pomimo znacznej absencji, wszystkie spotkania miały wymaganą liczbę uczestników, a więc podjęte w  trakcie obrad decyzje są ważne i obowiązujące.

 DSCF6024

 

W pierwszym dniu spotkania, Delegaci zwiedzili historyczną Salę BHP w Stoczni Gdańskiej i złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 r. Następnego dnia, obrady rozpoczęły się od krótkiego wystąpienia Dariusza Pawęzowskiego, który wystapił w podwójnej roli: Delegata na ZZD i Przedstawiciela Prezesa PKP Cargo Macieja Libiszewskiego. Nieobecny z uwagi na ważne obowiazki służbowe Prezes, przekazał Delegatom za pośrednictwem Dyrektora Biura Zarządu, kilka ciepłych słów, życząc im owocnych obrad. W ich trakcie, podjętych zostało szereg istotnych dla działalności ZOZ Uchwał i Stanowisk. Dotyczyły one m.in. zmian w Regulaminie Wewnętrznym ZOZ oraz przyjęcia Preliminarza budżetowego KZ na 2016 rok. Do Organizacji Zakładowej przyjęto 3 nowych członków, niestety, ze Związku skreślono także jedną osobę, która naruszyła zapisy Statutu NSZZ Solidarność. Wskutek rezygnacji jednej z koleżanek (Marioli Starzyk z Bydgoszczy) - uzupełniony został skład Prezydium Komisji Zakładowej. Nowym członkiem Prezydium została Joanna Afelt, również z Bydgoszczy. Jak zwykle pozytywnie rozpatrzono podanie o udzielenie zapomogi losowej. Delegaci przyjęli też Stanowisko o konieczności ograniczenia wydatków przez kadrę kierowniczą Spółki. Spotkanie było bardzo owocne i merytoryczne.

 DSCF6051

 

Dokonane przez Delegatów zmiany - będą wkrótce widoczne także na naszej stronie internetowej, w stosownych zakładkach.

Tekst: Jerzy Pilawski

Foto: Piotr Jamróz

 

Prace nad Kontraktem dla Województwa Śląskiego, nowelizacja ustawy o związkach zawodowych oraz założenia nowej ustawy emerytalnej -  m.in. tym kwestiom poświęcone były obrady X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyły się 26 kwietnia w Katowicach.

W obradach uczestniczył Jerzy Pilawski, Delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PKP CARGO S.A. Centrala.

Więcej informacji - tutaj:

13 kwietnia rada nadzorcza Przewozów Regionalnych zakończyła postępowanie kwalifikacyjne, wybierając Krzysztofa Mamińskiego na stanowisko prezesa zarządu – dyrektora generalnego. Przez ostatni miesiąc (od 18.03) Mamiński pełnił już obowiązki prezesa, po rezygnacji ze stanowiska Tomasza Pasikowskiego.

K.Mamiski

Krzysztof Mamiński z koleją związany jest od 36 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku europejski model zarządzania. Pracę na kolei rozpoczął w 1980, w Ośrodku Informatyki CDOKP W Warszawie. W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. W latach 2002-2012 był Prezesem Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego „Natura-Tour”, w latach 2012-2013 był Pełnomocnikiem Zarządu PKP SA ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP, w latach 2001-2013 pełnił funkcję Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych.

Krzysztof Mamiński jest też "od zawsze" związany z "Solidarnością". Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej związku, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. Małżonka Barbara – dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń w Kancelarii ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, zginęła 10 kwietnia 2010 r., w katastrofie polskiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku.

Gratulacje Panie Prezesie!