W dniu 08 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na trzech Członków Zarządu PKP CARGO S.A. Postępowanie kwalifikacyjne  będzie prowadzone
w okresie dwóch miesięcy (luty, marzec) br.

W czwartek (11 lutego br.) na stronie internetowej Spółki i w prasie ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko trzech Członków Zarządu, w którym określone są wymagania i warunki rekrutacji kandydatów (muszą posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 3-letni na stanowisku kierowniczym, powiązanym z obszarem kierunkowym).

Wyłonieni w ramach postępowania będą:
- Członek Zarządu ds. Finansowych
- Członek Zarządu ds. Handlowych
- Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 marca br. o godz. 10.00. Miejscem składania zgłoszeń jest siedziba doradcy rekrutacyjnego. Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeniu do postępowania zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych, które  odbędą się w dwóch turach 21-23 marca br. oraz 30-31 marca br.

Obradujące wczoraj Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. podjęło Uchwały wprowadzjące zmiany do Statutu Spółki.

Szczegóły w Raporcie Bieżącym nr 9/2016  z dnia 8 lutego 2016 roku zamieszczonym na stronie internetowej Spółki.

K. Cieślak

Maciej Libiszewski, nowy prezes PKP Cargo, udzielił portalowi NaKolei.pl pierwszego oficjalnego wywiadu po objęciu stanowiska.

 M.Libiszewski 2

fot. Jacek Szott

Zapytany o aktualną, bardzo niską wartość akcji Spólki i jej ewentualny wzrost w najbliższym czasie Prezes Libiszewski powiedział że: "Zarząd PKP CARGO podjął konkretne działania w celu zakończenia sporu zbiorowego ze stroną społeczną i podjęcia nowych wyzwań, pozwalających na zwiększenie wartości PKP CARGO. Likwidujemy napięcia wśród naszej załogi likwidując powody obaw o miejsca pracy m.in. w Centrali w Krakowie i sekcji w Jaśle. Tylko droga współpracy ze stroną społeczną może spowodować pozytywny rezultat w postaci zrównoważonego rozwoju naszego przedsiębiorstwa".

Pełny zapis rozmowy - tutaj

W tych dniach mija 76. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir.

Deportacje

Od lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. władze Związku Sowieckiego, okupującego wówczas część obszaru Polski, zorganizowały cztery wywózki na Wschód obywateli polskich różnych narodowości. Polacy byli zsyłani tam, gdzie panowały najtrudniejsze warunki życia. Tam masowo wymierali z głodu, chorób, nadludzkiej pracy, przy surowych warunkach klimatycznych.

Podczas pierwszej masowej deportacji przeprowadzonej między 8 a 10 lutego 1940 r. wywieziono ok. 200 tys. Polaków. Wieziono ich w bydlęcych, zakratowanych wagonach, słabo opalanych lub nieopalanych, przy bardzo dużym mrozie, bez żywności i wody, a podróż trwała od dwóch tygodni do miesiąca. Wielu z nich jej nie przeżyło.

Druga masowa deportacja, między 10 a 13 kwietnia 1940 r., objęła ok. 300 tys. Polaków (głównie rodzin oficerów wojska polskiego, policjantów, nauczycieli, lekarzy, których w tym czasie rozstrzeliwano w lesie katyńskim).

Trzecia masowa deportacja miała miejsce na przełomie maja i czerwca 1940 r. – objęła ok. 200 tys. Polaków.

Czwarta masowa deportacja miała miejsce w czerwcu 1941 r. - objęła również ok. 200 tys. naszych rodaków.

W rocznicę tych wydarzeń pamiętajmy o tej eksterminacji narodu polskiego, o naszych rodakach których jedyną winą było to, że byli Polakami. Niestety wielu z nich zostało na zawsze w nieludzkiej ziemi.

P. Jamróz

A.Adamczyk podzikowanie

Rada Nadzorcza PKP Cargo powołała 19 stycznia Macieja Libiszewskiego na stanowisko prezesa zarządu PKP Cargo. Tego dnia Maciej Libiszewski zrezygnował z pełnionej funkcji członka rady nadzorczej spółki.

M.Libiszewski                       

17 grudnia 2015 r. Maciej Libiszewski został powołany w skład rady nadzorczej PKP Cargo. 18 grudnia ub.r. rada nadzorcza spółki delegowała M. Libiszewskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu oraz pełnienia obowiązków prezesa zarządu PKP Cargo.

- To doświadczony negocjator wielokrotnie kończący spory ze stroną społeczną zawarciem porozumienia. Autor programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych związanych z finansowymi elementami funkcjonowania spółek prawa handlowego. Prowadził działalność gospodarczą, następnie pracował w firmach związanych z transportem - czytamy w komunikacie spółki.

Maciej Libiszewski wielokrotnie był członkiem rad nadzorczych oraz zarządów państwowych, samorządowych i prywatnych spółek kapitałowych (zasiadał w radzie i zarządzie PKP Cargo w latach 2005-2008). W latach 2001-2015 związany był zawodowo z sektorem transportu. W 2015 r. był wiceprezesem Szpitali Tczewskich. Był współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego
i kandydatem PiS-u do Parlamentu Europejskiego.

Gratulujemy Panie Prezesie!