Jak podaje "Rynek Kolejowy" - Jakub Karnowski i Piotr Ciżkowicz podali się dziś do dymisji. Jednym z najpoważniejszych kandydatów na nowego Prezesa PKP S.A. jest Czesław Warsewicz.

Więcej - tutaj:

 

W czwartek 26 listopada, Regionalna Sekcja Kolejarzy przy Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność” w Krakowie obchodziła Święto Kolejarza połączone z 35 - leciem istnienia Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”.

 

A.Koakowski

 

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Bazylice Św. Floriana. Były poczty sztandarowe, orkiestra kolejowa, a Mszę Św. odprawił i homilię do zebranych w Bazylice kolejarzy wygłosił Proboszcz Parafii, Duszpasterz Małopolskich Kolejarzy, ks. Prałat Grzegorz Szewczyk.

Po Mszy Św., w Domu Kultury Kolejarza odbyła się uroczysta Sesja Regionalnej Sekcji Kolejarzy, w trakcie której, najbardziej zasłużonym kolejarzom z Małopolski wręczone zostały pamiątkowe medale, odznaczenia i upominki związane ze Świętem Kolejarza i 35 rocznicą powstania Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. Do zebranych przemawiali: Dawid Drabik - przedstawiciel Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Szefowie Krajowych i Małopolskich struktur kolejarskiej Solidarności - Henryk Grymel i Henryk Sikora, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska Henryk Łabędź, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich Józef Dąbrowski oraz jeszcze raz Ksiądz Prałat Grzegorz Szewczyk. Sesję prowadzili: Elżbieta Baczewska
i Wojciech Bułat a o wrażenia artystyczne zadbał Andrzej Kołakowski, działacz opozycyjny w okresie PRL, bard, poeta, pedagog, publicysta i nauczyciel akademicki z Gdańska.

Po części oficjalnej rozpoczęło się spotkanie integracyjne, na którym choć na chwilę próbowano zapomnieć
o codziennych problemach małopolskich kolejarzy.

ZOZ NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Centrala reprezentowali zaproszeni na uroczystości: Krzysztof Cieślak
i Piotr Jamróz (zdjęcia), którzy przekazali p. Dawidowi Drabikowi list gratulacyjny dla Ministra Andrzeja Adamczyka.

Treść listu – poniżej:

Do Ministra A Adamczyka

 

 

witaKatarzyna

Z okazji Święta Kolejarza,
wszystkim odwiedzającym tę stronę kolejarzom i ich rodzinom,
a także naszym emerytom i rencistom,
składamy wyrazy szacunku i uznania za niestrudzoną służbę.
Niech ten czas zasłużonego świętowania przyniesie odpoczynek i radość
a Święta Katarzyna Aleksandryjska umocni w nadziei na lepsze jutro.

Zdrowia i pogody ducha w życiu osobistym
oraz pomyślności w realizacji planów w pracy zawodowej i działalności związkowej,
życzą

Administratorzy Strony

W poniedziałek 16 listopada, prezydent Andrzej Duda powołał Andrzeja Adamczyka (PiS) na stanowisko ministra infrastruktury i budownictwa. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - zgodnie z programowymi zapowiedziami PiS - zostało wydzielone z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Ok. godz. 16 Andrzej Adamczyk wraz z ministrem gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem przejął kierowanie resortem od dotychczasowej minister infrastruktury Marii Wasiak (PO). Spotkanie b. minister z nowymi ministrami odbyło się za zamkniętymi drzwiami w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

A.Adamczyk

Andrzej Adamczyk ma 56 lat. Jest bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. Od 2005 r. jest posłem PiS. W mijającej kadencji był wiceprzewodniczącym komisji infrastruktury. Uczestniczył też w pracach podkomisji nadzwyczajnej rozpatrującej m.in. projekty ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych, w podkomisjach stałych ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, podkomisji ds. monitorowania wykorzystania funduszy UE oraz podkomisji ds. transportu lądowego.

Wcześniej był samorządowcem; radnym powiatu krakowskiego, gdzie przez dwie kadencje przewodniczył komisji infrastruktury. Z wykształcenia jest ekonomistą (specjalizacja: rachunkowość i finanse w zarządzaniu - analiza finansowa przedsiębiorstw).

 

11 listopada 2015 w wypadku samochodowym zginął Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka.

tadeusz chwalka


Tadeusz Chwałka szefował Forum ZZ od 2010 roku. Wcześniej pracował w branży górniczej. W 1989 współtworzył związek zawodowy „Kadra”. W latach 1998–2006 przewodniczył tej organizacji. W 1991 był jednym z założycieli Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra". W 2001 znalazł się w komitecie założycielskim Forum Związków Zawodowych. Organizacja ta, zarejestrowana w 2002, stała się jedną z trzech ogólnopolskich central związkowych wchodzących obok "Solidarności" i OPZZ w skład Komisji Trójstronnej, a następnie Rady Dialogu Społecznego. Tadeusz Chwałka pełnił w Forum od początku funkcję wiceprzewodniczącego, a w 2010 został przewodniczącym.
W Dniu Niepodległości, wracając z Warszawy do Poznania, zginął w wypadku samochodowym.

Rodzinie oraz bliskim wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia w imieniu ZOZ NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. Centrala składają Administratorzy Strony.

narodowe-swieto-niepodleglosci

 

Dzień 11 listopada celebrowany był jako święto upamiętniające odzyskanie niepodległości od roku 1920.
W II Rzeczypospolitej w dniu tym zawsze odbywały się defilady wojskowe, msze święte w intencji ojczyzny, uroczystości na szczeblu państwowym. 11 listopada w Belwederze wręczano ordery Virtuti Militari. Po przewrocie majowym obchody kolejnych rocznic były uroczystościami ściśle wojskowymi – marszałek Piłsudski na placu Saskim w Warszawie dokonywał przeglądu pododdziałów, a następnie odbierał defiladę (po raz ostatni w 1934).
Z okazji obchodów 11 listopada 1928 plac Saski w stolicy przemianowano placem marszałka Józefa Piłsudskiego.
11 listopada 1932 odsłonięto Pomnik Lotnika w Warszawie. Rangę święta państwowego nadano temu świętu dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku[3], czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości, i do czasu wybuchu II wojny światowej obchody państwowe odbyły się tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. Od 1926 r. 11 listopada był dniem wolnym od pracy w administracji rządowej i szkolnictwie na podstawie okólnika wydanego przez Prezesa Rady Ministrów Józefa Piłsudskiego.

Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe.

W 1945 ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN (1944); zniesiono jednocześnie Święto Niepodległości ustanowione w 1937. W PRL wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były w okresie stalinowskim i po wprowadzeniu stanu wojennego tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.

Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989, lecz pod nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.

Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu marsz. Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Inne formy obchodów to: Biegi Niepodległości w Warszawie i innych miastach, wykłady historyczne, koncerty patriotyczne czy parady głównymi ulicami miast.